Uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku samochodowego

Dochodzenie roszczeń - uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku samochodowego.

Nikt z nas nie jest przygotowany na wypadek samochodowy. Przygotować się na takie okoliczności nie można, ale warto wiedzieć co robić, gdy do takiego zdarzenia dojdzie. Jeśli bierzemy udział w wypadku, w czasie którego zostajemy poszkodowani, doznajemy uszczerbku na zdrowiu, walczyć należy o odszkodowanie.

Jak wyglądają procedury dochodzenia takich roszczeń?

Przede wszystkim na miejscu zdarzenia musi znaleźć się policja. Jedną z czynności, którą funkcjonariusz powinien zrobić, to napisanie notatki z miejsca wypadku. Jest ona niezbędnym dokumentem w późniejszej walce o odszkodowanie. Prawnicy, którzy specjalizują się w dochodzeniu powypadkowych roszczeń odszkodowawczych, informują i zarazem ostrzegają, żeby nie popełnić takiego błędu, jakim jest odmówienie karetce pogotowia przewiezienia poszkodowanego do szpitala. Jest to niezbędna procedura z uwagi na to, że skutki wypadku mogą być bardzo groźne i uwidaczniają się dopiero po kilku dniach. Bardzo istotne jest, by pojechać do szpitala, nawet gdy wydaje się, że nie mamy obrażeń. Warto zrobić badania, które wykluczą, lub niestety potwierdzą obrażenia. Jest to istotne także w późniejszych staraniach o odszkodowanie. Wszelkie obrażenia stwierdzone od razu po wypadku, są często kluczową sprawą dotyczącą wysokości odszkodowania.

Poszkodowanemu w wyniku wypadku samochodowego należy się zadośćuczynienie za doznane krzywdy, czyli za uszczerbek na zdrowiu. Oprócz tego, można ubiegać się o odszkodowanie z tytułu zwiększonych potrzeb w następstwie wypadku. Mowa jest przede wszystkim o ewentualnym pobycie w szpitalu, zakupie leków, rehabilitacji, sprzętu rehabilitacyjnego, dodatkowej opieki medycznej, konsultacji specjalistów. Za to wszystko trzeba płacić, a nie ma powodów, by poszkodowany ponosił te koszty z własnej kieszeni.

Po wypadku trzeba zgłosić się do zakładu ubezpieczeń, gdzie ma podpisaną umowę sprawca zdarzenia. Można to zrobić osobiście, lub jeśli nie ma takiej możliwości, może to zrobić pełnomocnik w imieniu poszkodowanego. Bardzo istotną kwestią jest to, że o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu można walczyć nawet do trzech lat po zdarzeniu. Jeśli miał miejsce wypadek, w którym poszkodowany doznał groźnych obrażeń, które ograniczyły jego sprawność na więcej, niż siedem dni, to o odszkodowanie można ubiegać się nawet do 20 lat. Nie jest konieczne dochodzenie roszczeń odszkodowawczych zaraz po wypadku. Jest na to sporo czasu, ale najlepiej zrobić to w miarę szybko, bo jak wiadomo koszty leczenia i ewentualnej rehabilitacji są wysokie, a poszkodowany ma prawo do tego, żeby nie płacić za to z własnej kieszeni. Poza tym trzeba wziąć pod uwagę długie terminy wypłat odszkodowań.

Od daty zgłoszenia roszczeń, Towarzystwo Ubezpieczeniowe powinno wypłacić odszkodowanie w ciągu 30 dni. Zdarza się jednak, że terminy się przeciągają, a ubezpieczyciele tłumaczą to niejasnościami w dokumentacji lub tym, że na wyjaśnienie okoliczności zdarzenia potrzeba więcej czasu. Jeśli do takich sytuacji dochodzi, to trzeba zaczekać na to, aż okoliczności wypadku zostaną zbadane i od tego dnia Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma 14 dni na to, by wypłacić odszkodowanie. Zakład ubezpieczeń nie może przedłużać terminów wypłaty odszkodowania w nieskończoność. Kwestie wyjaśniające okoliczności wypadku także nie mogą trwać długo.Cała procedura zbadania wypadku i wypłaty odszkodowania powinna być zamknięta w przeciągu 90 dni od daty zgłoszenia roszczeń przez poszkodowanego.Zdarzają się od tego wyjątki, a jednym z nich jest toczące się postępowanie karne. Dochodzi do niego wówczas, gdy sprawca wypadku nie przyznaje się do winy i policja nie jest w stanie określić, kto zawinił. W takim wypadku wypłata odszkodowania może się przedłużyć. Do chwili, aż zapadnie wyrok, odszkodowanie jest zawieszone.

Poza odszkodowaniem za utratę zdrowia, można również walczyć o odszkodowanie za utracony dochód, czy zwolnienie z pracy, pogorszenie się sytuacji życiowej. Żeby jednak dostać takie odszkodowanie, należy takie sytuacje odpowiednio udokumentować. Mowa jest zarówno o dokumentach potwierdzających zwolnienie z pracy, utratę dochodu, ale i niezbędne jest przedstawienie dokumentu, który jasno określa częściową, lub całkowitą niezdolność poszkodowanego do pracy. Po złożeniu wszelkich dokumentów, nastąpi wypłacenie odszkodowania z polisy OC sprawcy. Trzeba jednak wiedzieć, że takie odszkodowanie będzie miało charakter wyrównawczy.